Type documentAndere
Korte omschrijvingKadernota Brandpreventie - Organisatie van de brandpreventie in de hulpverleningszones
Bevoegde overheid Federaal
Afkondiging 15/07/2015
Laatste wijziging15/07/2015
CategorieAndere
Van toepassing in
  • Brussels Hoofdstedelijk Gewest
  • Vlaams Gewest
  • Waals Gewest
  • Duitstalige Gemeenschap

De hulpverleningszones van de brandweer (kortweg ‘zones’ genoemd in het verdere document) kregen een wettelijk kader voor de organisatie van de brandpreventie via het koninklijk besluit van 19 december 2014.

Dit KB legt volgende opdrachten vast voor de zones in het kader van de brandpreventie:

  1. Opstellen van een actieplan aangaande de brandpreventie;
  2. Sensibiliseren;
  3. Verlenen van advies;
  4. Opstellen van een brandpreventieverslag na het uitoefenen van controle op de stukken van een dossier of na het uitvoeren van inspectie ter plaatse;
  5. Meewerken aan het opstellen van voorafgaande interventieplannen.

Deze kadernota bevat aandachtspunten, hulpmiddelen en richtlijnen die de zones kunnen toelaten hun actieplan op te stellen.

Deze kadernota is geldig gedurende maximaal 3 jaar vanaf zijn publicatie of tot hij wordt vervangen door een nieuwe versie.


Gerelateerde interpretaties

Ga terug naar Wetgeving