Type documentMinisteriële omzendbrief
Korte omschrijvingZonaal informatiecomité voor de hulpverleningszones
Bevoegde overheid Federaal
Afkondiging 22/12/2015
Laatste wijziging22/12/2015
CategorieAlgemene reglementering
Van toepassing in
 • Brussels Hoofdstedelijk Gewest
 • Vlaams Gewest
 • Waals Gewest
 • Duitstalige Gemeenschap

Zonaal informatiecomité voor de hulpverleningszones

Een omzendbrief van minister van Binnenlandse Zaken, Jan Jambon, roept de hulpverleningszones op om een informatiecomité op te richten.

Daar moeten personeelsleden en leidinggevenden elkaar kunnen ontmoeten en informatie uitwisselen over beslissingen die genomen werden door de zoneraad of het zonecollege, over aankopen van nieuw materiaal, over de planning van opleidingen, enz.

Werking

 • De minister verkiest één comité per hulpverleningszone.
 • Zowel administratief als operationeel moet vertegenwoordigd zijn.
 • De leden van het comité spelen de besproken informatie door aan de personeelsleden die ze vertegenwoordigen.

Aanbevelingen

De minister laat de concrete invulling van het comité (taken, samenstelling, werking, …) over aan de zoneraad. Hij geeft in de omzendbrief wel aanbevelingen:

 • Idealiter worden de operationele personeelsleden (zowel beroeps- als vrijwillige brandweermannen en ambulanciers die geen brandweerman zijn) evenredig verdeeld over de verschillende kaders.
 • De zonecommandant (of een door hem aangeduide officier) neemt het voorzitterschap van het comité op zich.
 • Er wordt een secretaris gekozen uit de leden van het comité.
 • De omzendbrief bevat ook advies over de verkiezing van de leden.
 • Het comité komt best tweemaandelijks samen.

De volledige tekst vindt u terug in de Omzendbrief. Oprichting van een zonaal informatiecomité voor het brandweerpersoneel, BS 22 december 2015.

 


Gerelateerde interpretaties

Gerelateerde wetteksten

Ga terug naar Wetgeving