Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Tot bepaling van bijkomende verplichtingen inzake brandvoorkoming in de te huur gestelde woningen
Relatif aux exigences PEB applicables aux systèmes de chauffage pour le bâtiment lors de leur installation et pendant leur exploitation
BWLKE

Brussels wetboek van lucht, klimaat en energiebeheersing

Betreffende de halonen bevattende brandbeveiligings-systemen en brandblusapparaten
Tot verplichting van het inwinnen van het advies van de Brusselse Hoofdstedelijke DBDMH voor bepaalde ingedeelde inrichtingen
Betreffende de milieuvergunningen

Tekst

 

Houdende vaststelling van de handelingen en werken die aan een stedenbouwkundige vergunning onderworpen zijn maar vrijgesteld van het voorafgaand advies, van het controlebezoek en van het gelijkvormigheidsattest van de DBDMH
BWRO

Brussels wetboek van ruimtelijke ordening

Tekst

Inhoud syndiceren