Waals Gewest

! Andere reglementeringen betreffende de wonen !

attention-icon-error.pngHet overzicht van de brandpreventiereglementering wordt momenteel o

! Andere reglementeringen betreffende de voetbalstadions !

attention-icon-error.pngHet overzicht van de brandpreventiereglementering wordt momenteel o

! Andere reglementeringen betreffende de bijeenkomstplaatsen !

attention-icon-error.pngHet overzicht van de brandpreventiereglementering wordt momenteel ov

! Andere reglementeringen betreffende de gezondheidszorg !

attention-icon-error.pngHet overzicht van de brandpreventiereglementering wordt momenteel o

! Andere reglementeringen betreffende de ouderenvoorzieningen !

attention-icon-error.pngHet overzicht van de brandpreventiereglementering wordt momenteel o

! Andere reglementeringen betreffende de logiesverstrekkend inrichtingen !

attention-icon-error.pngHet overzicht van de brandpreventiereglementering wordt momenteel o

Tot goedkeuring van de nadere regels bepaald door de ONE

Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 19 juli 2007 tot goedkeuring van de nadere regels bepaald door de "Office de la Naissance et de l'Enfance" (Dienst voor Geboorte

Houdende algemene reglementering inzake opvangvoorzieningen
Norm NBN S 21-205: Brandbeveiliging in de gebouwen - Hotels en gelijkaardige inrichtingen

Opmerking

In principe zijn de normen niet bindend. Niettemin worden de gehomologeerde of geregistreerde Belgische normen juridisch beschouwd als de regels van de kunst of d

Aanbeveling nr. 86/666/EEG betreffende brandbeveiliging in bestaande hotels

Opmerking

Een Europese aanbeveling is een rechtshandeling van de Europese Unie.

Inhoud syndiceren