Waals Gewest

Betreffende het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk
Betreffende het gebruik van de Eurocodes als berekeningsmethode voor de brandweerstand van bouwelementen
Aanbevelingen betreffende de weerstand tegen brand van de doorvoeringen van bouwelementen
Tot uitvoering van de artikelen 8, 8bis en 9 van de wet van 30 juli 1979

Tot uitvoering van de artikelen 8, 8bis en 9 van de wet van 30 juli 1979 betreffende de preventie van brand en ontploffing en betreffende de verplichte verzekering van de burgerrechtelijke aansprak

Betreffende het koninklijk besluit van 28 februari 1991

Betreffende het koninklijk besluit van 28 februari 1991 betreffende de inrichtingen die onder de toepassing vallen van hoofdstuk II van de wet van 30 juli 1979 betreffende de preventie van brand en

Betreffende de inrichtingen die onder de toepassing vallen van hoofdstuk II van de wet van 30 juli 1979

Betreffende de inrichtingen die onder de toepassing vallen van hoofdstuk II van de wet van 30 juli 1979 betreffende de preventie van brand en ontploffing en betreffende de verplichte verzekering va

Tot vaststelling van de lijst de dakbedekkingen die kunnen worden geacht aan de eisen ten aanzien van het prestatiecriterium “brandgedrag aan de buitenzijde” te voldoen
Tot vaststelling van de lijst van bouwproducten die behoren tot de brandreactie klassen A1 en A1-FL
Tot delegatie betreffende aanvragen tot afwijking van het koninklijk besluit van 7 juli 1994
Tot vaststelling van de basisnormen voor de preventie van brand en ontploffing waaraan de nieuwe gebouwen moeten voldoen

Het koninklijk besluit van 7 december 2016 tot wijziging van het koninklijk besluit van 7 juli 1994 tot vaststelling van de basisnormen voor de preventie van brand en ontploffing waaraan de nieuwe

Inhoud syndiceren