Besluit

Tot bepaling van bijkomende verplichtingen inzake brandvoorkoming in de te huur gestelde woningen
Betreffende de aanwezigheid van brandmelders in de woningen
Betreffende de kinderopvang
Tot goedkeuring van de nadere regels bepaald door de ONE

Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 19 juli 2007 tot goedkeuring van de nadere regels bepaald door de "Office de la Naissance et de l'Enfance" (Dienst voor Geboorte

Houdende algemene reglementering inzake opvangvoorzieningen
Tot oprichting van een technische commissie voor de brandveiligheid in de voorzieningen van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin
Portant les conditions d'agrément et la politique de qualité pour l'accueil familial et de groupe de bébés et de bambins

attention-icon-message.pngInwerkingtreding 01/04/2014

Houdende de normen voor de preventie van brand in de voorzieningen voor kinderopvang

Toelichting

Tot uitvoering van het decreet van 10 juli 2008 betreffende het toeristische logies
Betreffende het noodprogramma voor de school-gebouwen van het door de Franse Gemeenschap ingericht of gesubsidieerd basisonderwijs en secundair onderwijs
Inhoud syndiceren