Ministeriële omzendbrief

Betreffende het brandpreventieverslag en de adviesverlening door de hulpverleningszones
Zonaal informatiecomité voor de hulpverleningszones

Zonaal informatiecomité voor de hulpverleningszones

Een omzendbrief van minister van Binnenlandse Zaken, Jan Jambon, roept de hulpverleningszones op om een informatiecomité op te richten.

Waterwetboek (Voorwaarden voor de openbare waterdistributie in het Waalse Gewest)
Betreffende de normen betreffende de uitrustingen voor waterbevoorrading inzake brandbestrijding
Betreffende de watervoorraden voor het blussen van branden
Betreffende de watervoorraden voor het blussen van branden
Betreffende de standaardisering van de brandweer-koppelingen
Betreffende de automatische branddetectieinstallaties (Verwijzing naar de norm NBN S 21-100)
Betreffende het brandpreventieverslag
Met betrekking tot het nationaal type brandpreventie-verslag
Inhoud syndiceren