Ministerieel besluit

Tot bepaling van het model van brandpreventieverslag
Betreffende het gebruik van de Eurocodes als berekeningsmethode voor de brandweerstand van bouwelementen
Tot vaststelling van de lijst de dakbedekkingen die kunnen worden geacht aan de eisen ten aanzien van het prestatiecriterium “brandgedrag aan de buitenzijde” te voldoen
Tot vaststelling van de lijst van bouwproducten die behoren tot de brandreactie klassen A1 en A1-FL
Tot delegatie betreffende aanvragen tot afwijking van het koninklijk besluit van 7 juli 1994
Inhoud syndiceren