Type documentAanbeveling (Europese)
Korte omschrijvingAanbeveling nr. 86/666/EEG betreffende brandbeveiliging in bestaande hotels
Bevoegde overheid Europese Unie
Afkondiging 22/12/1986
Laatste wijziging22/12/1986
CategorieLogiesverstrekkend inrichtingen
Van toepassing in
  • Brussels Hoofdstedelijk Gewest
  • Vlaams Gewest
  • Waals Gewest
  • Duitstalige Gemeenschap

Opmerking

Een Europese aanbeveling is een rechtshandeling van de Europese Unie. De aanbeveling kent haar oorsprong in artikel 288 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie.
Kenmerkend voor de aanbeveling is dat zij als juridisch instrument niet verbindend is.
De aanbeveling wordt onderhandeld en aangenomen volgens de voorgeschreven procedure. Zij verschilt van de verordening, de richtlijn en het besluit door de afwezigheid van bindende kracht. Toch hebben aanbevelingen een verregaande politieke draagwijdte. Zij hebben voornamelijk een onrechtstreeks effect aangezien zij de voorbereiding van bindende wetgeving in de Lidstaten vaak voorafgaan.
 


Gerelateerde interpretaties

Gerelateerde wetteksten

Ga terug naar Wetgeving