GAS- Wet van 24 juni 2013 betreffende de gemeentelijke administratieve sancties

Wet van 24 juni 2013 betreffende de gemeentelijke administratieve sancties,

(B.S. 01/07/2013, gewijzigd door de wet van 21 december 2013 houdende diverse bepalingen Binnenlandse Zaken (B.S. 31.12.2013) )

 

 Afkondiging24/06/2013
Wetgevingstype:wet
Thema's: