Gemeentelijk Administratieve Sancties (GAS)

De nieuwe wet betreffende de gemeentelijke administratieve sancties is aangenomen op 24 juni 2013. Zij is in werking getreden op 1 januari 2014.
 
In uitvoering van deze wet zijn er verschillende koninklijke besluiten aangenomen en gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad op 27 december 2013. Zij zijn eveneens in werking getreden op 1 januari 2014. Zij hebben betrekking op de vaststellende ambtenaar, de sanctionerende ambtenaar, het protocolakkoord af te sluiten met het openbaar ministerie en het register van de gemeentelijke administratieve sancties.
  
U vindt op deze pagina de nieuwe wet, de vier voornoemde koninklijke besluiten alsook de pedagogische brief die op 23 december jongstleden door mevrouw de Minister naar de burgemeesters werd gestuurd. U vindt er eveneens het koninklijk besluit betreffende de bemiddeling, dat op 31 januari 2014 in het Belgisch Staatsblad is gepubliceerd en diezelfde dag in werking is getreden, en het koninklijk besluit betreffende stilstaan en parkeren,dat op 20 juni 2014 in het Belgisch Staatsblad is gepubliceerd en op 1 juli 2014 in werking is getreden .